BMS

Belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de massage- en sportverzorgingsbranche.

Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de sportmasseur en verzorger als doel gesteld.

  Lid van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingbranche

GezondZorg

Stichting GezondZorg.

De Stichting GezondZorg is een onafhankelijke non-profit beroepsorganisatie met als doel de aangesloten GezondZorg Therapeuten daadwerkelijk te ondersteunen bij hun praktijkvoering.

Licentienummer: 1407

 

Masseurs Netwerk Nederland

Masseurs Netwerk Nederland (MNN) is een netwerk voor massageprofessionals.

 

NBSM

Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en -masseurs.

De NBSM komt op voor de belangen van een of meer leden voor zover dit de sportverzorging en -massage betreft. Ook erkent het opleidingsinstituten.

Lidnummer: 3314

 

NOAG

Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers.

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied.

Licentienummer: 3993-B-11018

 

STIBAG

Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

De stichting ter bevordering van de alternatieve geneeskunde, afgekort STIBAG, is een stichting voor zelfstandig beoefenaars van de natuurgeneeswijzen en het publiek. De belangrijkste doelstellingen van de STIBAG:

  • Het bevorderen van de natuurlijke geneeskunde in Nederland;
  • Het geven van voorlichting over natuurgeneeswijzen;
  • Het registreren van natuurgeneeskundig therapeuten;
  • Het bevorderen van contacten en onderlinge samenwerking van de geregistreerde therapeuten.
  Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde

Vektis

Vektis is het informatiecentrum voor de zorg.

Vektis houdt van zorgverleners en zorgverlenende instellingen allerlei gegevens bij. Verder wordt er onder andere een bevoegdheidscheck uitgevoerd. Op basis van deze check geven zij vervolgens codes uit. Het AGB-register (Algemeen GegevensBeheer zorgverleners) speelt daarbij een belangrijke rol.

AGB-code voor zorgverlener: 90042725

  Vektis